Wybierz klub
Menu
Kup karnet Zaloguj się
Dawid Gazdecki

Instruktor fitness

Dawid Gazdecki

Absolwent kierunku Wychowanie Fizyczne na wydziale Pedagogiki w Wyższej Szkole Informatyki w Łodzi. Ukończony kurs Trener CF level 1 w 2013 roku, instruktor TRX Suspension Training Course (2011), posiadający także stopień instruktora piłki siatkowej i piłki ręcznej. 

A tak Dawid mówi sam o sobie: Moim życiem jest straż pożarna, a miłością aktywność fizyczna, z która związany jestem od dziecka. W swoim życiu trenowałem różne dyscypliny sportu i startowałem w zawodach krajowych i międzynarodowych, odnosząc sukcesy, ale najważniejszym,  jest wyniesione doświadczenie z lat treningów i poszerzania wiedzy o nim. 
Przez ponad 9 lat prowadzenia zajęć i programowania treningu CF, udało mi się przekazać wiedzę i zaszczepić zamiłowanie do aktywności ruchowej moim podopiecznym, a ich progres był moją osobistą nagrodą. We wszystkich sukcesach sportowych znaczenie miało moje doświadczenie w treningu siłowym, który potrafię dopasować pod każdy cel. 
Obecnie startuję w zawodach CrossFit, oraz pożarniczych zawodach  Toughest Firefighter Alive i Firefighter Combat Challange, które dla mnie są idealnym testem ogólnej sprawności.
Moje motto: „By móc ratować życie innych trenuję, droga sportowca pomaga mi być zawsze sprawnym fizycznie i wciąż rozwijać swoje umiejętności.”

 

Czerwiec / Lipiec