Wybierz klub
Menu
Kup karnet Zaloguj się

Ważny komunikat

Zarząd spółki Fit Fabric Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”) informuje o uzgodnieniu w dniu 12 sierpnia 2022 r. planu połączenia Spółki, jako Spółki Przejmowanej, ze spółką Benefit Systems Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, jako Spółką Przejmującą.

Połączenie nastąpi poprzez przejęcie Spółki Przejmowanej przez Spółkę Przejmującą, w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą.

W wyniku połączenia, zgodnie z art. 494 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Spółka Przejmująca wstąpi z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej, w tym przejmie jej aktywa i pasywa.

 

Plan połączenia Benefit Systems S. A z Fit Fabric Sp z. o. o.

RZiS Fit Fabric Sp. z o. o. na dzień 1.07.2022r.

Załącznik nr 1 do Planu Połączenia

Załącznik nr 2 do Planu Połączenia

Załącznik nr 3 do Planu Połączenia

Załącznik nr 4 do Planu Połączenia

Bilans Fit Fabric Sp. z o. o. na dzień 1.07.2022r.