Wybierz klub
Menu
Kup karnet Zaloguj się

Połączenie spółek Benefit Systems S.A. oraz Fit Fabric sp. z o.o

Z przyjemnością informujemy o połączeniu spółek Benefit Systems S.A. oraz Fit Fabric sp. z o.o. 
w jedną spółkę Benefit Systems S.A.

Poniżej przekazujemy  niezbędne informacje, dotyczące połączenia:

Z dniem 28.10.2022 r. (dalej „Dzień połączenia”) Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS wpisał do rejestru połączenie przez przejęcie spółki Fit Fabric sp. z o.o. przez spółkę Benefit Systems S.A. w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych. 
Tym samym spółka Benefit Systems S.A. przejęła cały majątek i wstąpiła we wszystkie prawa 
i obowiązki spółki Fit Fabric Sp. z o.o. wynikające ze wszystkich stosunków prawnych, w tym umów zawartych z Klientami. Dotychczasowa działalność Fit Fabric Sp. z o.o. będzie kontynuowana 
w ramach spółki Benefit Systems S.A. a Fit Fabric Sp. z o.o., jako spółka przejęta przez Benefit Systems S.A., zostanie wykreślona z rejestru KRS.

Powyższa zmiana nastąpiła z mocy prawa i nie wymaga od naszych Klientów,  podejmowania jakichkolwiek działań.


Najważniejsze zmiany:

·  Nowe dane spółki:Benefit Systems S.A. 


numer KRS na: 0000370919


numer REGON na: 750721670


NIP na: 836-167-65-10

 ·  Przetwarzanie danych osobowychAdministrator  danych osobowych: 


Benefit Systems S.A., plac Europejski 2, 00-844 Warszawa.Zasadnicze reguły przetwarzania  danych osobowych pozostają takie same. Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią informacji o przetwarzaniu  danych osobowych znajdującą się 
 tutaj


·  Dane kontaktowe administratora danych osobowych:- formularz kontaktowy dostępny pod adresem: 
https://www.benefitsystems.pl/formularz-dane-osobowe/


- e-mail daneosobowe@benefitsystems.pl, 


- listownie pod adres Benefit Systems S.A., Pl. Europejski 2, 00-844 Warszawa z dopiskiem „Dane osobowe”

- telefonicznie pod numerem 22 242 42 42;

- dane kontaktowe Inspektora ochrony danych: 
iod@benefitsystems.pl 
oraz 
Benefit Systems S.A., Pl. Europejski 2, 00-844 Warszawa z dopiskiem „IOD”.

Co pozostaje bez zmian:

· zawarte  umowy

· zasady świadczenia usług przez kluby fitness Fit Fabric

· strona internetowa,  www.fitfabric.pl, na której znajdują się wszystkie aktualne dane kontaktowe.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W razie jakichkolwiek pytań uprzejmie prosimy o kontakt bezpośrednio z zespołem wybranego klubu lub z Działem Obsługi Klienta, pod numerem telefonu 22 487 81 33, e-mail: dok@fitness.benefitsystems.pl, gdzie nasz zespół pozostaje do Twojej dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 20.00.

 

Do zobaczenia w klubach


Zespół Fit Fabric